Ancient gloves with great powers in it.
Цена: 50гп
Защита: +10
Атака: +2
Шанс дропа: 20%
Действует на:
Мана: +9
Защита от магии: +9
Магия: +9
Требует:
Мудрость: 80
Похожие вещи: