Gloves of Monk
Цена: 50гп
Защита: +10
Атака: +2
Шанс дропа: 10%
Свойства:
Мана: +9
Защита от магии: +9
Магия: +9
Требует:
Мудрость: 80